วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์รณรงค์เลือกตั้งผู้ว่า กทม. "รวมพลังอีกครั้ง! เพื่อกรุงเทพฯที่ดีกว่า"

http://news.voicetv.co.th/bangkokvote/61251.html

สื่อประชาสัมพันธ์ของผู้สมัคร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น