วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์


ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นรูป คนพิการทางร่างกาย ซึ่งใช้ไม้ค้ำยัน 1 อัน ยืนอยู่ภายใต้พระปรมาภิไทยย่อ “ สว ” ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีซึ่งมี พระรัศมีฉายออกโดยรอบตัวคนพิการ เปรียบเสมือนคนพิการอยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังคำกล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่นักเรียนทุกคนกล่าวหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติทุกวัน ว่า “ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศรีสังวาลย์ ที่ได้ทรงอุปถัมภ์ ให้ข้าพระพุทธเจ้ามีที่พัก อาหาร การรักษา สถานศึกษา เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ขอให้พระราชวงศ์แห่งพระองค์ จงทรงพระเจริญ เป็นร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้าสืบไป ”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น