วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ งานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น