วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง

ความหมาย


เป็นรูปสัญลักษณ์ของพญานาค ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลุ่มน้ำโขงนับถือศรัทธา ทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุพนม ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของบุคคลทั่วไป นัยสำคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของคนสองฝั่งโขงในการปกป้องแม่น้ำโขง ปกป้องวิถีชีวิต ปกป้องสังคม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ออันดีงามของผู้คน และความเชื่อนี้เองที่เชื่อมโยงเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงเข้าด้วยกัน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น