วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

World Toilet Organization logoน่าจะมีองค์กรแบบนี้ในเมืองไทยบ้าง เพราะส้วมสาธารณะเมืองไทยสกปรกมาก หาก็ยากด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น