วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ


คำขวัญ
“Bahunam Vata Atthaya” หมายถึง “เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดี” รูปสัญลักษณ์โดยภาพรวมทั้งหมดจัดแสดงเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าเหนือน้ำทะเล มีนัยสำคัญหมายถึงการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางด้านพุทธศาสนาและการศึกษา
การออกแบบ
กิ่งหลิวในแจกัน หมายถึง ความกรุณา(พรหมวิหารสี่) ความรักความเมตตา และศีลธรรม
กงล้อที่มี 8ซี่ หมายถึง ธรรมะ (คำสอนของพระพุทธเจ้า) และศาสนา
เส้นเชือกล้อมรอบรูปสัญลักษณ์ หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว
ลายหวายจีน หมายถึง การประสานความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ยั่งยืน
รูปคลื่น หมายถึง มหาสมุทร ความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์
หนังสือและปากกา หมายถึง การศึกษาและการค้นคว้าวิจัย
สีและความหมาย
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเคารพรักในพระมหากษัตริย์
สีเหลือง หมายถึง ศาสนา
สีขาว หมายถึง ศีลธรรมและความบริสุทธิ์
สีแดง หมายถึง ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อแผ่นดินและประเทศชาติ
สีเขียว หมายถึง การประสานสามัคคีและสันติภาพ
สีส้ม หมายถึง พระอาทิตย์ส่องแสงซึ่งแสดงถึงความสำเร็จ
ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติโดยภาพรวมนั้น หมายถึง “ พระอาทิตย์ที่กำลังโผล่ขึ้นพ้นขอบฟ้าเหนือน้ำในยามเช้าตรู่เปรียบเสมือนการศึกษาและความรู้ที่มาพร้อมกับศาสนาและความเมตตา ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น