วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สถานที่จำหน่ายสินค้าสี่แยกอินโดจีน จ.พิษณุโลก

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ผลงานของนายสมชาย  นิลแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงานของนายกิตติบดี  บัวหลวงงาม  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงานของนางสาวนิรชรา  คมขำ
                   http://www.ppao.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น