วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการยุวประชาธิปัตย์
 
รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยคุณสถาพร อุดม นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานโดยคุณภานนท์ คุ้มสุภา

รางวัลรองชนะเลิศอันดัีบสอง ผลงานโดยคุณอนิรุทธ์ เอมอิ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น