วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรภาพถ่ายโดย : อาจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดตัวโลโก้ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้ออกแบบโดยใช้ภาพฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น