วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มาสคอต Buffy งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ จุฬา 69

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  มีการทำนาเป็นอาชีพหลัก ควายจึงเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล  และด้วยคำขวัญธรรมศาสตร์ ที่ว่า ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน หมายถึง การสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมปลูกข้าวของธรรมศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างชาวนากับควาย ดังนั้นผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ควายมาเป็นมาสคอตประจำปี เนื่องจากต้องการให้นักศึกษาธรรมศาสตร์มีส่วนร่มในสังคม และทำประโยชน์ให้แก่สังคม เช่นเดียวกับควายที่ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนคนไทยตลอดมา โดยสอดคล้องกับแนวคิดประจำปีคือ มองมุมกลับปรับมุมมอง โดยที่ควายนั้นมักจะถูกเปรียบเทียบกับคนโง่ แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองแล้วควายนั้นทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนคนไทยตลอดมาดังที่กล่าวไปเบื้องต้น
http://teen.mthai.com/variety/51846.html

ตราสัญลักษณ์ ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 69