วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Logo Inspiration : The Oscars Awards 2013ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ตัดต่อยอดเยี่ยม, บทดัดแปลงยอดเยี่ยมสมทบหญิงยอดเยี่ยม, ผสมเสียงยอดเยี่ยม, ออกแบบทรงผมและเม้คอัพยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยม, ถ่ายภาพยอดเยี่ยม, วิชวลเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมนำชายยอดเยี่ยม, ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม