วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Logo Inspiration : Malaysia Election 2013
การเลือกตั้งที่มาเลย์ฯใช้การทำเครื่องหมายที่นิ้วผู้ใช้สิทธิ์กันการโกงด้วย โดยใช้สีป้ายที่นิ้ว