วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง

ความหมาย


เป็นรูปสัญลักษณ์ของพญานาค ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลุ่มน้ำโขงนับถือศรัทธา ทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุพนม ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของบุคคลทั่วไป นัยสำคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของคนสองฝั่งโขงในการปกป้องแม่น้ำโขง ปกป้องวิถีชีวิต ปกป้องสังคม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ออันดีงามของผู้คน และความเชื่อนี้เองที่เชื่อมโยงเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงเข้าด้วยกัน  

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำตรัง

ตราสัญลักษณ์ "เดินธรรมยาตรา สายน้ำน่าน" เครือข่ายทรัพยากร ชุมชนลุ่มน้ำน่านตอนบน


2rd Asia-Pacific Water Summit 2013 logo


Carson logo


วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Pan logo

Bata logo

ตราสัญลักษณ์ นันยาง


ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุดนักเรียนตรา MS. ตาชั่ง


ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุดนักเรียนตรา เสรี

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุดนักเรียนตรา จุฬา


ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุดนักเรียนตรา ช้างแมมมอธ