วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556


ตราสัญลักษณ์ งาน 111 ปี ลือเลื่องฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ


ตราสัญลักษณ์ วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก


วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ ข้าวตรา 3 ไข่มุข


ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวบุญ


ตราสัญลักษณ์ ข้าวตราพนมรุ้ง


ตราสัญลักษณ์ ข้าวตราพันดี


ตราสัญลักษณ์ ข้าวสารตรา ธ.ธง คนนิยม


ตราสัญลักษณ์ ข้าวตราลายกนก


ตราสัญลักษณ์ ข้าวตราลูกโลก


ตราสัญลักษณ์ ข้าวตราบัวชมพู


ตราสัญลักษณ์ ข้าวตราไก่แจ้


ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง