วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

the 34th Anniversary Cambodia Victory Day logo


Logo Inspiration : Political Parties in Cambodia

Norodom Ranariddh Party

Sangkhum Khmer Niyum Party 
Cambodia National Sustaining Party


Funcinpec Party: Prime Minister Candidate isHer Royal Highness Norodom 

Pre-2006 Party flag: checked box

Pre-2006 Party flag


Khmer Neutral Party

Khmer Unity Party

Sam Rainsy Party

Khmer Democratic Party

Khmer Loves Khmer Party

Khmer National Party of Cambodia

League for Democracy Party: Party leader is Mr. Khem Veasna

 Cambodian National Rescue Party: Prime Minister Candidate is H.E. Sam Ranisy

Khmer Anti-Poverty Party: the President of the party is Daran Kravanh.

 Khmer Economic Development Party: Huon Chamroeun is the Political Party Leader.

Cambodian People’s Party: Samdech HUN Sen is the Prime Minister Candidate.

 Democratic Republican Party: The Leader of political Party is Sovan Panhchakseila

Cambodian Nationality party: The political party leader is Seng Sokheng.


วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ รำลึก 100 ปี ชาตกาล สืบสานปณิธาน ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กิตติบดี บัวหลวงงาม : ออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นายพิริยะ กาญจนคงคา : ออกแบบ
     แนวคิดการออกแบบด้วยการนำเอารูปช้างชูคบเพลิงอันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นำมาประยุกต์ให้กลายเป็นตัวเลข ๕๐ ไทย มีลักษณะอ่อนช้อยแบบศิลปะล้านนา หมายถึงการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เป็นเวลาถึง 5 ทศวรรษ
     หัวของเลข ๕ เป็นการนำเอาดอกทองกวาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาประยุกต์ใช้ ลักษณะของกลีบล่างของดอกทองกวาว โดยให้มีลักษณะที่โค้งรับกับตัวเส้นนอกของเลข ๕ อันหมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างฐานเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาบัณฑิตให้แก่สังคมไทย และสู่ระดับนานาชาติ  เส้นโค้งหมายถึงบัณฑิตเป็นผู้นอบน้อม เป็นผู้รู้จริง คิดเป็นปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย

     ตัวของตราสัญลักษณ์มีรูปร่างลักษณะเหมือนการแกะสลักไม้ การปาดแต่งแรลาย คือการตั้งสิ่วเพลฉากข้างหนึ่ง แล้วปาดเนื้อไม้ออกจนเกิดความสูงต่ำไม่เสมอกัน เพื่อให้เกิดแสงเงาในตัวลายและมองเห็นชัดเจนตามรูปแบบที่ต้องการซึ่งเป็นงานศิลป์ที่ต้องใช้ความอุตสาหะ และสะท้อนถึงศิลปะการแกะสลักไม้ โดยใช้ไม้สัก ซึ่งเป็นไม้สำคัญของชาวล้านนา

    ตัวของตราสัญลักษณ์มีลักษณะของเส้นเดียวหมุนวนขึ้นไปบนทิศเบื้องสูง โอบล้อมตรามหาวิทยาลัย อันหมายถึง การขับเคลื่อน การรวมพลังของชาว มช. ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรูปร่างของโลโก้มีลักษณะของช้าง โดยเฉพาะปากช้าง งาช้าง และบริเวณปลายงวง เหมือนงวงช้างจับคบเพลิง แต่ยังคงลักษณะของเลข ๕๐ ด้วย

    ตัวเลข 50 มีการประยุกต์เอาตัวอักษรเมืองของชาวล้านนามาใช้ เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอักษรล้านนา

    http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=522

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

FIFA U-17 World Cup UAE 2013 logoFIFA U-20 World Cup Turkey 2013 logo


the ICC Women’s Cricket World Cup 2013 logo


2013 Women’s world handball Championship logo


2013 Visit Omaha NORCECA Women's Continental Championship logo


UEFA Women's Euro 2013 logo
2013 Guinness International Champions Cup logo


Singha All - Star logo