วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ 25 ปี 7 ELEVEN
สิ่งที่อยู่คู่กับ 7 ELEVEN มาตลอด 25 ปีในเมืองไทยก็คือ หมา สังเกตุไหมว่าแทบทุกสาขาจะมีหมานอนอยู่หน้าร้าน สงสัยว่าแอร์มันคงเย็นดี!! 7 ELEVEN แถวบ้านคุณมีหมากี่ตัวลองสังเกตุดู หลังจากได้แสตมป์แล้ว