วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมไว้อาลัย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญยิ่งนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยกจะไปสูง ไปต่ำ
จะไปดี ไปร้าย เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด
( คำสอน ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก)
http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระสังฆราช

ตราสัญลักษณ์ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก 2020 ของประเทศไทยตราสัญลักษณ์ ประเทศต่างๆที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2020สำหรับประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2020 คือ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้ประกาศใช้ Doraemon เป็น Mascot