วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Read for the Blind Application icon


 
"Read for the Blind" เป็นแอพพลิเคชั่นแรกของโลกที่ถูกคิดค้นมาเพื่อทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดด้วยการอ่านหนังสือ หรือบทความสั้นๆ จากเว็บไซต์ แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ หรือคอลัมน์ที่น่าสนใจ ได้อย่างง่ายๆและสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปเพื่ออัดเสียงอีกต่อไป

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

The 51th WBC World Convention in Bangkok, Thailand logo


ตราสัญลักษณ์ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร