วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ ทหารเสือพระนเรศวร กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4


ความหมายของตราสัญลักษณ์หน่วย
     1.สีแดงอยู่ทางด้านซ้ายของโลห์เป็นรูปพระแสงดาบคาบค่ายไขว้กับพระแสงของ้าวอาวุธคู่พระหัตถ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายถึงชาติไทยและความเข้มเข็งของสายโลหิตของเหล่าทหาร

     2.สีน้ำเงินอยู่ทางด้านขวาของโล่ห์เป็นรูปพระเศวตฉัตร หมายถึงพระมหากษัตริย์องค์ประมุขของชาติ

     3.สีเทาอยู่ด้านล่างของโล่ห์เป็นรูปพระมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารหน่วยนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น