วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตราสัญลักษณ์ 50 ปี วทอ. 
- เลข 5 และ 0 สื่อถึง 50 ปี แห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของภาควิชา 
- ตราสัญลักษณ์ประกอบไปด้วย 2 สี คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสีชมพูซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- ด้านในของเลขศูนย์มีภาพกระป๋องและขวดทดลอง สื่อถึงคำว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” 
- รูปใบไม้บริเวณเลข 5 สื่อถึง ใบนนทรี เนื่องจาก “ต้นนนทรี” เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เส้นสีชมพูรอบๆ เลขศูนย์ สื่อถึง ชื่อเสียงของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่กระจายไปไกล ผลิตนักวิทยาศาสตร์การอาหารรุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นเวลามาแล้ว 50 ปี และจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น