วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (Peace and Order Maintaining Command) หรือ กอ.รส. (POMC)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น