วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์

นายสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ : ออกแบบ

แนวคิด

เรียบง่าย สื่อความหมาย ผสมผสานไทยสากล ตัวอักษรจามจุรีเกมส์สื่อถึงความทันสมัยตัวเลข ๓๙ เป็นตัวเลขไทยคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลักษณะของเลขเก้าไทยเสมือนหนึ่งความก้าวหน้ารุ่งโรจน์ ปลายยอดอ่อนช้อยแบบเป็นลักษณะเปลวไฟจากคบเพลิงกีฬา เงาเลขเก้าที่ซ้อนกันทั้งสี่ หมายถึงโรงเรียนสาธิตจากสี่ภาคของประเทศ
การซ้อนกันของสี : หมายถึงความสามัคดีที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของกีฬาสาธิตสามัคดี
ตัวอักษรจามจุรีเกมส์ : เป็นภาษาไทยสื่อถึงความเป็นไทย
สัญลักษณ์และสีของตราพระเกี้ยวน้อย : คือสัญลักษณ์และสีของเจ้าภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น