วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 มหาชัยเกมส์1. พลิ้วสีธงชาติ แทนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 43 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความเจริญ
2. พ่อพันท้ายนรสิงห์  เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์
เป็นผู้รักษากฎระเบียบ ยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง
“ชีพจบลง  กฎยังคงคู่ปฐพี”
3. โรงงาน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมพัฒนาสินค้าอย่างมีคุณภาพ
4 เรือสำเภา ความรุ่งเรืองจากอดีตในการพาณิชย์ และการค้า
5. ปลา และน้ำสีฟ้า แทนความสะอาดสดใส ปลอดภัย
ไร้มลพิษของสายน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ
6. เลข 43 แทนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร“มหาชัยเกมส์”
mascot

ปลาจุมพรวด  เป็นสัตว์ที่มีความอดทน และสามารถปรับตัว ได้กับทุกสภาพแวดล้อม แม้ว่าตัวจะเป็นปลา แต่สามารถอาศัยแลหากินอยู่บนบก ตามป่าชายเลนได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น