วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ เบญจราชภัฏเกมส์


กระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี เปลวไฟ เปรียบเสมือนพลังที่กำลังลุกโชติช่วงชัชวาล
สีเขียว (Green) หมายถึง ความเจริญงอกงามและเป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สีชมพู (Pink) หมายถึง ความเมตตากรุณา สุภาพอ่อนโยน นับเป็นคุณธรรมสำคัญของผู้เป็นครูและเป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สีส้ม (Orange) เป็นสีที่แสดงถึง แรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ความอบอุ่น ความกรุณา
สีแดง (Red) เป็นสีที่แสดงถึง ความทรงจำ ความกล้าหาญ ความทะเยอทะยาน
สีทอง หรือ สีเหลือง (Gold) เป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร อิสระ ความเมตตา
สีน้ำเงิน (Blue) เป็นสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ความสม่ำเสมอ เสถียรภาพ ความแน่นอน ความแข็งแรง
ความเป็นผู้นำ ความมีน้ำใจ  ความสะอาดสะอ้าน ความสบาย ความไว้วางใจ

เบญจราชภัฏเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างมิตรภาพ ความรัก และ ช่วยสร้างกิจกรรมที่สร้างให้นักศึกษา ภายใต้แนวคิด สายสัมพันธ์แห่งกีฬา สายสัญญาแห่งไมตรี โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 5 แห่ง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จ.ปทุมธานี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น