วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.)


ตราสัญลักษณ์ ค่ายพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย


ตราสัญลักษณ์ มวลมหาประชาคุย


ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน


ตราสัญลักษณ์ เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอาวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

1947-2007 Ferrari's 60th Anniversary logo


The Boxer Association of Victoria Inc 60th Anniversary Championship Show logo


Fil World Lacrosse Championship 2014 logo


Men's EHF EURO 2014 Hungary-Croatia logo


Women's EHF EURO 2014 Hungary-Croatia logo

Chao Phraya Property logo


Aiyara Planet logo


The emblem and mascot of 4th Asian Beach Games Phuket Thailand 2014