วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

Logo Inspiration : Respect My Vote!

"Respect My Vote!" เป็นคำขวัญใช้รณรงค์ให้คนหนุ่มสาวชาวผิวสีในอเมริกันออกมาเลือกตั้ง หันมาสนใจรักษาสิทธิและออกมาใช้สิทธิของตนเองมากขึ้น แคมเปญนี้จัดขึ้นโดยกลุ่ม "ฮิปฮอป คอคัส" ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกา เน้นเรื่องสิทธิความเท่าเทียมของคนผิวสีทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สวัสดิการรัฐ และการศึกษา งานรณรงค์ของกลุ่มมักสื่อสารผ่านวัฒนธรรมและบทเพลง "ฮิปฮอป" เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนหนุ่มสาวชาวผิวสีอายุ  18-39 ปี 

แคมเปญ "Respect My Vote!" เปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 2551 ด้วย "ที.ไอ." ศิลปินฮิปฮอปชาวผิวสีชื่อดัง การเปิดตัวแคมเปญนยี้ ถือว่าเข้าเป้ากลุ่มรณรงค์อย่างมาก คำว่า "Respect My Vote!" ในสำเนียงแอฟริกัน-อเมริกัน จึงเริ่มติดหูเหล่าวัยรุ่นผิวสีอเมริกันทันที

แคมเปญนี้ทำงานต่อเนื่องไปกระทั่งช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐในปี2551 มีการออกตระเวนทัวร์ด้วยรสบัสเพื่อเผยแพร่ให้ชาวผิวสีรักษาสิทธิของตนและรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมลงทะเบียนเลือกตั้งผ่านบัตรของกลุ่มฮิปฮอป คอคัส และสามารถเป็นอาสาสมัครของกลุ่ม พร้อมรับข่าวสารการเคลื่อนไหวของกลุ่มทางเอสเอ็มเอส งานนี้มีศิลปินฮิปฮอปดังๆ จำนวนมากเข้าร่วมรณรงค์ พวกเขาออกทัวร์ไปยังเมืองต่างๆ จำนวน 20 เมืองในสหรัฐ กระทั่งโลโก้ และคำว่า "Respect My Vote!" เริ่มแพร่หลายมากขึ้น