วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ 72 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา


ความหมาย
ฉากหลังเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดแก่ผู้พบเห็นได้ง่ายด้านหน้าของ
กรมอุตุนิยมวิทยา คืออาคาร 50 ปีและพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้านข้างเป็น
เลขอารบิก 72 หมายถึงเลขจำนวนอายุครบรอบกรมอุตุนิยมวิทยา
เลข 7 ขนาดใหญ่กว่าบ่งชี้ถึงหลักทศวรรษที่ 7 ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ด้านล่างชื่อ กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2485-2557 หมายถึง 
การดำเนินงานครบรอบ 72 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยา และมีริ้วด้านซ้ายสีเขียวเป็นสีประจำกรมอุตุนิยมวิทยาตราสัญลักษณ์ 65 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์


วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

Super Cheng Channel logo


Suzuki eco Motorcycle logoInternational Day of Action for Rivers logo

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป
ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย