วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ กลุ่มเสรีแคแสด

ตราสัญลักษณ์ กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)


Democracy Ladkrabang logo


ตราสัญลักษณ์ ประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย


National Picnic Day Thailand logo


Anti-government protesters join the PDRC's 
"national picnic" day on Sunday, Feb 2, 2014. (Photos by Pornprom Satrabhaya) 

เอาเข้าไปท่านกำนัน