วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Coat of Arms of Siam (Royal Thai Police)


Royal Thai Police Headquarters logo"ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ 
ในทางที่ไม่ขัดต่อศิลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและกฏหมายบ้านเมือง"

พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์
อดีตอธิบดีกรมตำรวจ
พ.ศ. 2494-2500

เครื่องหมายตำรวจสื่อสาร


เครื่องหมาย กองบินตำรวจ