วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลการประกวดโลโก้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 126 ปี

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 126 ปี มีจำนวน 2 ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
 นางสาวจิตตินันท์  มรรคประเสริฐ

นางสาวสิริกัลยา  สุริยาวงษ์