วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตราสัญลักษณ์ 50 ปี วทอ. 
- เลข 5 และ 0 สื่อถึง 50 ปี แห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของภาควิชา 
- ตราสัญลักษณ์ประกอบไปด้วย 2 สี คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสีชมพูซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- ด้านในของเลขศูนย์มีภาพกระป๋องและขวดทดลอง สื่อถึงคำว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” 
- รูปใบไม้บริเวณเลข 5 สื่อถึง ใบนนทรี เนื่องจาก “ต้นนนทรี” เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เส้นสีชมพูรอบๆ เลขศูนย์ สื่อถึง ชื่อเสียงของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่กระจายไปไกล ผลิตนักวิทยาศาสตร์การอาหารรุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นเวลามาแล้ว 50 ปี และจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ...


ตราสัญลักษณ์ 72 ปี กรมการแพทย์
ตราสัญลักษณ์ สํานักงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม


Australia's G20 2014 logoAustralia’s G20 logo is the visual representation of what the G20 means for Australia’s host year. Smart, innovative and fresh, the logo is distinctly Australian and acknowledges our traditional Indigenous Australian culture.
The G20 Australia logo was designed by Indigenous creative agency Gilimbaa with logo artwork created by an Indigenous artist, Riki Salam.
Australia’s G20 logo represents a weaving together of nations, a gathering of leaders and the journeys they will embark upon throughout 2013-14. The triangle shapes represent the members, invited guests and international organisations that attend the G20.
The logo pays tribute to Australia’s Aboriginal and Torres Strait Islander population and their ancient cultures. It is inspired by the traditional Torres Strait Islander weaving patterns of the Coconut Palm leaf. Connecting shapes, representing the Aboriginal Rainbow Serpent legend, form a track through the discussions and events of the host year and reflect the G20 journey.

The weaving also forms a fish which represents the Dhari, the traditional Torres Strait Islander headdress. The fish is a reminder of the connection between the people and the sea – the source of life and food.
The colours represent the diverse landscape of Australia from red desert sands to golden beaches and lush tropical rainforests, and economic sectors such as resources, infrastructure and manufacturing.