วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ ทหารเสือพระนเรศวร กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4


ความหมายของตราสัญลักษณ์หน่วย
     1.สีแดงอยู่ทางด้านซ้ายของโลห์เป็นรูปพระแสงดาบคาบค่ายไขว้กับพระแสงของ้าวอาวุธคู่พระหัตถ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายถึงชาติไทยและความเข้มเข็งของสายโลหิตของเหล่าทหาร

     2.สีน้ำเงินอยู่ทางด้านขวาของโล่ห์เป็นรูปพระเศวตฉัตร หมายถึงพระมหากษัตริย์องค์ประมุขของชาติ

     3.สีเทาอยู่ด้านล่างของโล่ห์เป็นรูปพระมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารหน่วยนี้

ตราสัญลักษณ์​ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน (RTMC. Reconnaissance Battalion)


ตราสัญลักษณ์ กองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ฯ


ตราสัญลักษณ์ ทหารเสือพระเจ้าตาก ร14/2


ตราสัญลักษณ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19


วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ กองพันกระทิงดำ ( กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์)


 ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
- รูปกระทิงสีดำ สื่อถึง 
ความแข็งแรง อดทน
- ธงราชนาวิกโยธิน เป็นธงประจำหน่วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิย
- พื้นหลัง ประกอบด้วย ท้องฟ้า  ผืนน้ำ  แผ่นดิน (น้ำ ฟ้า ฝั่ง) หมายถึง หน่วยของเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งบนฟ้า ในน้ำ และบนฝั่ง
- ล้อมรอบด้วยเกลียวเชือก หมายถึง ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดั่งเกลียวเชือก

ตราสัญลักษณ์ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (Peace and Order Maintaining Command) หรือ กอ.รส. (POMC)ตราสัญลักษณ์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National Peace and Order Maintaining Council (NPOMC))


คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (อังกฤษNational Peace and Order Maintaining Council (NPOMC)) เป็นคณะบุคคลที่ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไว้ได้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยมีประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า หลังจากประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และตั้ง กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) 
ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย

the 2014 AFC Women's Asian Cup logo