วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อียิปต์


สมชาย นิลแก้ว : ออกแบบ

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม


ตราสัญลักษณ์ กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Mascot เบญจราชภัฏเกมส์


เบญจราชภัฏเกมส์ ภายใต้แนวคิด สายสัมพันธ์แห่งกีฬา สายสัญญาแห่งไมตรี

ตราสัญลักษณ์ เบญจราชภัฏเกมส์


กระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี เปลวไฟ เปรียบเสมือนพลังที่กำลังลุกโชติช่วงชัชวาล
สีเขียว (Green) หมายถึง ความเจริญงอกงามและเป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สีชมพู (Pink) หมายถึง ความเมตตากรุณา สุภาพอ่อนโยน นับเป็นคุณธรรมสำคัญของผู้เป็นครูและเป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สีส้ม (Orange) เป็นสีที่แสดงถึง แรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ความอบอุ่น ความกรุณา
สีแดง (Red) เป็นสีที่แสดงถึง ความทรงจำ ความกล้าหาญ ความทะเยอทะยาน
สีทอง หรือ สีเหลือง (Gold) เป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร อิสระ ความเมตตา
สีน้ำเงิน (Blue) เป็นสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ความสม่ำเสมอ เสถียรภาพ ความแน่นอน ความแข็งแรง
ความเป็นผู้นำ ความมีน้ำใจ  ความสะอาดสะอ้าน ความสบาย ความไว้วางใจ

เบญจราชภัฏเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างมิตรภาพ ความรัก และ ช่วยสร้างกิจกรรมที่สร้างให้นักศึกษา ภายใต้แนวคิด สายสัมพันธ์แห่งกีฬา สายสัญญาแห่งไมตรี โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 5 แห่ง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จ.ปทุมธานี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Mascot การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์

ด.ญ.ดาวาว เส็งหลวง ป.4/3 : ออกแบบ

แนวคิด

ตัวนำโชคการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์ ชื่อ แสนสนุก และสุขใจได้แรงบันดาลใจมาจากดอกจามจุรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวจุฬาฯ และมีต้นจามจุรีมากมายในมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นกําลังใจแก่นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตครั้งนี้ทุกคน


ตราสัญลักษณ์ สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์

นายสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ : ออกแบบ

แนวคิด

เรียบง่าย สื่อความหมาย ผสมผสานไทยสากล ตัวอักษรจามจุรีเกมส์สื่อถึงความทันสมัยตัวเลข ๓๙ เป็นตัวเลขไทยคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลักษณะของเลขเก้าไทยเสมือนหนึ่งความก้าวหน้ารุ่งโรจน์ ปลายยอดอ่อนช้อยแบบเป็นลักษณะเปลวไฟจากคบเพลิงกีฬา เงาเลขเก้าที่ซ้อนกันทั้งสี่ หมายถึงโรงเรียนสาธิตจากสี่ภาคของประเทศ
การซ้อนกันของสี : หมายถึงความสามัคดีที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของกีฬาสาธิตสามัคดี
ตัวอักษรจามจุรีเกมส์ : เป็นภาษาไทยสื่อถึงความเป็นไทย
สัญลักษณ์และสีของตราพระเกี้ยวน้อย : คือสัญลักษณ์และสีของเจ้าภาพ

ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 มหาชัยเกมส์1. พลิ้วสีธงชาติ แทนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 43 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความเจริญ
2. พ่อพันท้ายนรสิงห์  เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์
เป็นผู้รักษากฎระเบียบ ยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง
“ชีพจบลง  กฎยังคงคู่ปฐพี”
3. โรงงาน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมพัฒนาสินค้าอย่างมีคุณภาพ
4 เรือสำเภา ความรุ่งเรืองจากอดีตในการพาณิชย์ และการค้า
5. ปลา และน้ำสีฟ้า แทนความสะอาดสดใส ปลอดภัย
ไร้มลพิษของสายน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ
6. เลข 43 แทนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร“มหาชัยเกมส์”
mascot

ปลาจุมพรวด  เป็นสัตว์ที่มีความอดทน และสามารถปรับตัว ได้กับทุกสภาพแวดล้อม แม้ว่าตัวจะเป็นปลา แต่สามารถอาศัยแลหากินอยู่บนบก ตามป่าชายเลนได้