วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

Batman's 75th Anniversary Logo


60th Anniversary Korean War logo


Official U.S. – Korea 60th Anniversary LogoSAU 60th Anniversary logo


The logo of 60 years of anniversary has been released recently. The logo combines the elements of number "60" and SAU badge, changing images of lines, hard-working people, flying phoenix, flying ribbons, flight track, and the dates 1952-2012 below SAU’ s Chinese name, reflecting the meaning and theme of Shenyang Aerospace University’s 60-year anniversary.
The combination of number "60" and hard-working people indicates that teachers and students of SAU, taking 60th year anniversary of SAU as a new starting point, will stick to traditional excellence, and strive for more brilliance in the future.
Flying streamers render the sixtieth anniversary celebration with grand, warm, happy and festive atmosphere. The number 60 presents a whole sense of upward movement, focusing on the outstanding performance and profound knowledge of SAU in the past 60 years.
The dominant colours are the red, orange and yellow, fully reflecting the festive atmosphere of SAU’s 60th  Anniversary.
As a whole, the logo clearly conveys the spirit and theme of SAU's 60th Anniversary, indicating that SAU will stride forward to a more brilliant future.

Dassault Falcon 50th Anniversary Logo


LULAC 80th Anniversary Logo


ตราสัญลักษณ์ การแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา


ตราสัญลักษณ์ โครงการ จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง


To be Number One KBU Club logo


ตราสัญลักษณ์ กองทุนตั้งตัวได้

ตราสัญลักษณ์ โครงการพัฒนาโลกใหม่ของช้าง (Elephant World)

ตราสัญลักษณ์ โครงการ พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย : สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน