วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ ลำปางแบรนด์


จังหวัดลำปางเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ "ลำปางแบรนด์" มุ่งสู่นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากการระดมความคิดเห็นของประชาสังคมจังหวัดลำปาง ได้ทิศทางที่ชัดเจนขึ้นว่าจังหวัดลำปางจะต้องก้าวสู่การเป็น นครแห่งความสุขซึ่งจะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยยึดหลักบริหารแบบธรรมาภิบาล และได้สร้างแบรนด์ใหม่เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวว่า ลำปาง นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลาทั้งนี้ การสร้างตราสัญลักษณ์ใหม่ของลำปาง อยู่ภายใต้โครงการลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าสู่อาเซียนเพื่อให้มีความโดดเด่น และมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ของจังหวัดลำปาง เพิ่มช่องทางการตลาด การท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันสู่สากล โดยเปลี่ยนแนวคิดจากเมืองที่เป็นสถานที่ตั้ง ให้กลายเป็น เมืองจุดหมายปลายทางที่จะต้องไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตราสัญลักษณ์ของลำปางดังกล่าว ประกอบไปด้วย รถม้า ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของลำปาง เมืองรถม้ามีตำนานยาวนานมากกว่า 1,000 ปี, ไก่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปางมาตั้งแต่สมัยเมืองกุกกฏนคร และมีชามตราไก่อันลือชื่อ รวมทั้งวัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง สร้างขึ้นโดยจำลองคติไตรภูมิจักรวาล ที่มีองค์พระธาตุเป็นตัวแทนของเขาพระสุเมรุ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
สำหรับความหมายของคำว่า ไม่หมุนตามกาลเวลาเป็นการสร้างดุลยภาพระหว่างสมัยใหม่กับของดั้งเดิม ที่สนับสนุนให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น หรือช้าหน่อย ไม่เร่งรีบเกินไปนัก จะได้มีจังหวะก้าวที่สมเหตุสมผล ความช้าในการใช้ชีวิต ไม่เพียงแต่จะช่วยชะลอการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น ในบางบริบทของความช้า ยังช่วยรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติ สร้างการเรียนรู้ กระจายรายได้ ช่วยพัฒนาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมเดียวกัน ทำให้มีการใช้ชีวิตกับการพักผ่อนมากขึ้น สุดท้ายก็จะนำมาซึ่ง ชีวิตที่มีความสุข 

ตราสัญลักษณ์ สโมสรเทนนิสอยุธยาประชาคม


ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี ฮอนด้า