วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

Official EXPO 2015 Milano MascotGuagillo, the garlic

He’s curious to the point of being nosy, and a bit self-centred. He boasts having six PhDs but his enduring dream is to find himself in the spotlight. Single by choice, he hates being mistaken for an onion.Arabella, the orange

She’s shy, a bit awkward and reserved. She’s looking for true love. She’s candid and innocent, her friends say that she doesn’t get their jokes and they have fun playing tricks on her.


Josephine, the banana

Originating in Indonesia, the banana is an exotic beauty, sunny and a bit extravagant. Her dream is to make a name for herself in show business.Gury, the watermelon

He was born in Egypt into a family with very ancient origins. His life’s passion is classical dance. He doesn’t like tattoos and would do anything to get rid of his stripes!Pomina, the apple

She’s attractive, likable and outgoing. She loves watching romantic films and taking self-portraits to post on her favourite social networks.Max-Mais, the blue corn

He hails from Latin America. He’s sociable, alternative and has a bit of an artistic flair. He is convinced that he is an able soothsayer who can predict the future of anyone he meets.


Manghy, the mango

Mango is sweet, generous and charming. He comes from India, where he works as an actor in the flourishing film industry known as Bollywood. He loves to sing, dance and give autographs.Rodolfo, the fig

He loves to work out and court the girls. He also likes playing poker, singing karaoke and posing for magazine photos or for paparazzi.Piera, the pear

The pear is cheerful and a bit eccentric. She comes from China, where she is a popular top model. The fashion world loves her, but she would also like to be recognised for what she has inside her. She practices meditation and is also a contortionist.


Rap-Brothers, the radishes

They appear to be guileless darlings, but actually they are highly competitive and sporty with an unbridled passion for rap music.


Chicca, the pomegranate

She’s entertaining, witty, athletic and always ready for some fun: she’s what you might call a live wire. She’s got a thick skin, but inside she’s soft and sweet.
The mascot is reminiscent of paintings by Milanese painter Giuseppe Arcimboldo.Expo Milano 2015 - Italy bid logo


วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

Expo Milano 2015 logo
THEME:
Feeding the planet,Energy for life

5th Greater Mekong Subregion (GMS) Summit logo


ตราครบรอบ16ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ตราสัญลักษณ์ งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ 2556


ตราสัญลักษณ์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ


สัญลักษณ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความหมายดังนี้
อาทิตย์ยามอรุณ
หมายถึง ความก้าวหน้าของเกษตรกรแผนใหม่
คันไถ
หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน
รวงข้าว
หมายถึง พืชเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย
ธงไตรรงค์
หมายถึง ประเทศไทย
พระพิรุณทรงนาค
หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ
คบเพลิง
หมายถึง แสงนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา

เครื่องหมายประจำตำแหน่ง ของกรรมการดำเนินงาน อกท. และครูที่ปรึกษา คือ
รูปอาทิตย์รุ่งอรุณ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของนายก อกท.
รูปไถ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของรองนายก อกท.
รูปรวงข้าว
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเลขานุการ
รูปพระยาเทพศาสตร์สถิต
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเหรัญญิก
รูปธงไตรรงค์
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของผู้สื่อข่าว
รูปพนมมือไหว้
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของปฏิคม
รูปคบเพลิง
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

Nutrilite Health Run 2015 logo

The International Year of Soils 2015 logo
Thailand Pony Convention 2015 logo


Indoor Archery World Cup Las Vegas 2015 logo

The One Yong World Summit 2015 logoตราสัญลักษณ์ ตลาดเกษตรกร


ตราสัญลักษณ์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)