วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตราสัญลักษณ์ งานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน 2558

ตราสัญลักษณ์ กองทุนวิจัย และอนุรักษ์ช้างไทย


ตราสัญลักษณ์ Maga Chang Art Exhibition


ตราสัญลักษณ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ


วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

Logo Inspiration : Coca-Cola — 100 Years of the Iconic Glass Bottleขวดโค้ก ออกแบบขึ้นในปี ค.ศ. 1951 โดย อเล็กซานเดอร์ แซมมวลสัน ( Alexander Samuelson ) เริ่มต้นผลิตในปี ค.ศ. 1916 และวางจำหน่ายโค้ก ขนาด 6.5 ออนซ์ ในปี ค.ศ. 1955 ลักษณะของทรงโค้งอันเป็นเอกลักษณ์ที่จับได้ฉนัดมือนั้น เรียกว่า ขวดคอนทัวร์ (Contour )