วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตราสัญลักษณ์ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558 ประเทศไทย


ตราสัญลักษณ์ JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา


ตราสัญลักษณ์ 70 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Fonluang Application symbol
พัฒนาขึ้นเพื่อนำข้อมูลด้านฝนหลวงมาแสดงบนอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูลในพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจฝนหลวง ในฐานะ "พระบิดาฝนหลวง” อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารเผยแพร่หน่วยงาน จากผู้ปฏิบัติงานสู่ประชาชนโดยตรง ให้บริการดาวน์โหลด ฟรี ในระบบ Apple และ Android

Capture Application symbol


ใช้ในการเก็บและแชร์รูปภาพและวิดีโอ จากสมาร์ทโฟน

Evernote Touch Application symbol
Evernote เป็นวิธีการที่ง่ายและเปี่ยมประสิทธิภาพในการจดจำทุกสิ่งจากความทรงจำตลอดชีวิตและข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการแจ้งเตือนประจำวันและรายการที่ต้องทำต่างๆ
ทุกสิ่งที่คุณเก็บไว้ในบัญชี Evernote จะซิงค์กับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้จับภาพได้ง่ายขึ้น เรียกดู ค้นหา และแก้ไขบันทึกย่อของคุณได้จากทุกที่ที่คุณมี Evernote รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และบนเว็บ