วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

ตราสัญลักษณ์ กรุงเทพฯ เกมสื 2558


เสาชิงช้า/วัดพระแก้ว คือ สัญลักษณ์เมืองกรุงเทพมหานคร
พลุ 6 สี คือ มหานครแห่งความสุขภายใต้นโยบาย 6 ด้าน
และความเจริญรุ่งเรืองทางด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากทั้ง 5 ภาค และกรุงเทพมหานคร


ช้าง  เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์คู่บ้านคู่เมือง อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับคนไทยและยังคงเป็นสัญลักษณ์
           ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
ช้างน้อยวิ่ง :  เปรียบเสมือนเด็กน้อยกำลังเติบโต เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอนาคต
และกำลังสำคัญของชาติ ที่มาร่วมกันแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติ
คบเพลิง :  เป็นการเริ่มต้น แสงสว่างแห่งการนำทางและการรวมพลัง
สรุปคือ  “กรุงเทพมหานครเป็นผู้นำในการส่งเสริมด้านกีฬา รวมพลัง พัฒนาเยาวชน พัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ”
คำขวัญ กรุงเทพฯ เกมส์ สามัคคี นักกีฬาดีมีน้ำใจ  สดใสแข็งแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น