วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รวมผลงานออกแบบแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ออกแบบโดย : ถวัลย์ ดิษฐสุธรรม ( โทร : 089-9739599 )


ออกแบบโดย : สมชาย นิลแก้ว ( โทร 081-7222923 )

ออกแบบโดย : สุรัตนชัย ชื่นตา

ออกแบบโดย : ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม (โทร 089-4192270)

ออกแบบโดย : ภาคภูมิ เดชหัสดิน


ออกแบบโดย : แอดมินหมี


ออกแบบโดย : สนธยา มุลาลินน์


ออกแบบโดย : ภาสกร ทองปาลออกแบบโดย : บำรุง อิศรกุล ( โทร 081-2589200 )


ผลงานของ : พรชีวินทร์ มลิพันธุ์

ออกแบบโดย : ชัชวาลย์ ปลอดปิยะคุณ

ผลงานกราฟิตี้ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ศูนย์วัฒนธรรมฯ รัชดาภิเษก
(ข้อมูลจาก workpointtv.com)


ผลงานของ : ครูอัญทิพย์ ฤทธิ์ทอง
(ข้อมูลจาก http://deeps.tnews.co.th/ )

ในทวิตเตอร์ วง CLC
ผลงานของ : Kseniya Simonova

ผลงานของ : ศิลปินชาวเกาหลี

google ร่วมไว้อาลัย

facebook ร่วมไว้อาลัย