วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรมศิลปากรสั่งลบโลโก้บนรูปปั้นครุฑยืน ประดับพระเมรุมาศ

กรมศิลป์สั่งลบโลโก้บนรูปปั้นครุฑยืน ประดับพระเมรุมาศ ชี้ไม่สอดคล้องกับคติความเชื่อ จากกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รูปปั้น ครุฑยืน ที่ประดับพระเมรุมาศในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงความไม่เหมาะสม ประเด็นที่มีการใส่โลโก้ Apple, Google และ Facebook บริเวณปีก และหัวเข็มขัด ทำให้และมีการเรียกร้องให้ปรับแก้ไข เพราะเป็นประติมากรรมที่จะใช้ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ข้อมูลจาก kapook.com)

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์ข่าวการคมนาคมและขนส่ง


วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผลประกวด ตราสัญลักษณ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


ตราสัญลักษณ์ สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ


ตราสัญลักษณ์ รณรงค์หยุดตีทะเบียนสื่อครอบงำประชาชน


ตราสัญลักษณ์ บริษัทก้าวทะยาน


วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ ตลาดน้ำมหานคร


ผลประกวด ตราสัญลักษณ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


ตราสัญลักษณ์ ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ตราสัญลักษณ์ งานประกาศรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25
ตราสัญลักษณ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน


ตราสัญลักษณ์ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง


ตราสัญลักษณ์ ตลาดเกษตรดิจิตอล


GTI Consortium logo


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ
ตราสัญลักษณ์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน


ตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Lek Carabao logo


มาสคอต งานวันเกษตรแห่งชาติ 2560


ตราสัญลักษณ์ โครงการจักรยานกลางเมือง


ตราสัญลักษณ์ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ มหัศจรรย์มรดกจารึก 3 แผ่นดิน


ตราสัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ