วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๒๐ แห่งรัตนโกสินทร์ตราสัญลักษณ์ ออป สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๒๐ แห่งรัตนโกสินทร์ 
ย่อมาจาก
อ. (อัมพร) พระนามของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดง วันประสูติ วันอาทิตย์
อ. (อมฺพโร) ฉายาของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีเหลือง หมายถึง สีอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และสีของกาสาวพัสตร์ เป็นสมณคุณ
ป. (ประสัตถพงศ์) นามสกุลของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีฟ้าเทา 
เป็นสีประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชาติภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น