วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สัญลักษณ์ ไอศครีม อารมณ์ดี

ตราสัญลักษณ์ โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project


ตราสัญลักษณ์ ไทยกราฟิก


สัญลักษณ์ โครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้”


วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สัญลักษณ์ แบรนด์ 'มรดกพระร่วง'ตราสัญลักษณ์ Chiangrai Brand

องค์ประกอบ : สามเหลี่ยมชี้ขึ้นสู่ทิศเหนือ มีฐานของสามเหลี่ยมเป็นรูปดอยนางนอน พร้อมอักษรโรมัน Chiang Rai Brand 

สามเหลี่ยม : หมายถึง สามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างสามประเทศ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพเมียนมาร์ ที่มีพื้นที่เป็นสามเหลี่ยมโดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกไหลมาบรรจบกัน เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

การชี้ขึ้นทิศเหนือของสามเหลี่ยม : หมายถึง การพุ่งทะยานขึ้นไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เปรียบเสมือนการนำผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่สากลที่เป็นเป้าหมายที่สูงขึ้น

ดอยนางนอน : เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุง อันเป็นปูชนียสถานสำคัญของภูมิภาคนี้ และเป็นปฐมธาตุเจดีย์แห่งล้านนา ดอยนางนอนเป็นดอยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย บ่งบอกถึงความมีอัตลักษณ์ ซึ่งสื่อถึงแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงราย

สีเหลืองทอง : สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความมั่งคั่ง และความสวยงามที่มีคุณค่า

ปิดฐานด้วยอักษรโรมัน Chiang Rai Brand : เป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมก้าวสู่สากล