วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ Thailand Pavilion ในงาน Astana Expo 2017


ตราสัญลักษณ์ สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย)


Thailand Innovation and Design Expo 2017 logo


ตราสัญลักษณ์ 20 ปี TIGA