วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน


ตราสัญลักษณ์ 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ


Asian World Film Festival logo


ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา