วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
แนวคิ  ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึกอันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เหนือตัวเลข ๓  มีรูปลายเส้นดอกเสลา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับคำว่า เสลาเกมส์ เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตัวเลข ๔๓  สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดำรงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคีมายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยใช้สีเทาและสีแสด อันเป็นสีประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐานของเลข ๔ ใช้สีที่แตกต่างกันไป ๕ สี สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้รูปลายเส้นดอกเสลา  รูปลายเส้นดอกเสลา เหนือเลข ๓ มีลักษณะสมมาตร แสดงถึงความยุติธรรมในการแข่งขัน มีจุดศูนย์กลางเป็นรูปวงกลมแล้วแผ่ออกไปเป็นเส้นรัศมี หมายถึง ชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่มีมายาวนานและแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศ

ตราสัญลักษณื สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง