วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Blue Sky Rescue China logo


ตราสัญลักษณ์ อาสาสมัครบันเทาสาธารณภัย แห่งประเทศไทย


Vientiane Rescue 1623 logo


The Emblem of United States Indo-Pacific Command


ตราสัญลักษณ์ หน่วยซีลไทย(นักทำลายใต้น้ำจู่โจม) Thai navy SEAL