วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


Logo งานเมาลิดกลางปี 2562
โครงสร้างของโลโก้ ได้ใช้รูปแบบสัญลักษร์ หรือลวดลายของ Islamic Art ที่เป็นดอกแฉก มาเป็นกรอบ เพื่อให้ดูมีความเป็น Islamic Art และเป็นสากลมาขึ้นรวมทั้งลวดลายที่อยู่ภายใน ก็เช่นเดียกัน
ที่มาของ “ค็อต” ที่นำมาใช้
ค็อตที่เขียนไปทั้งสองอัน ทั้งบนและล่างเป็นค็อต ดีวาลญ่าลี่ เป็นค็อตที่เดิมถูกใช้ในราชสำนักของจักรรตอ็อตโตมัน ใช้ในการเขียนกฏหมาย ทั้งนี้ ค็อตดังกล่าวเคยถูกห้ามนำมาใช้งานในสมัยดังกล่าว เพื่อป้องกันการลักลอบปลอมแปลงการออกกฏหมาย
ประโยคบนคำว่า (ลาอิลาฮะอิลลัลลอฺ) เป็นการเขียนแบบ กอลิบ นั้นคือการเขียนด้านทั้งสองเหมือนกันโดยการเขียนกับกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่นิยมของนักค็อตด้วย การเขียนแบบกอลิบในประโยค (ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ) จึงได้ความรู้สึกมีพลัง ความตื่นตาตื่นใจ และตะการตา ส่วประโยคล่าง (มูฮำหมัดรอซูลลุลลอฮ์) ทั้งสองค็อดนี้ ได้ออกแบบโดยไม่ใส่สระเนื่องมาจากว่าประโยคนี้มุสลิมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดียิ่ง
ที่มาของสีในโลโก้
สิ่งที่นำมาใช้เป็นหลัก คือ สีเขียวเข้มและสีเขียวมรกต ซึ่งสื่อถึงสีของท่านนบี มูฮำหมัด ซอลลั้ลลอฮุอะลับว่าซัลลัม และเป็นหนึ่งในสีของอิสลาม รองลงมาคือ สีทอง ซึ่งต้องการนำมาทำให้โลโก้นั้นดูโดดเด่นและหรูหรา เมื่อนำทั้ง 2 สีมาใช้งานร่วมกัน ก็จะเกิดความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ
แนวคิดการออกแบบโลโก้
แนวคิดการออกแบบโลโก้ เพื่อสื่อถึงความเป็นอิสลาม โดยการเน้นเอกลักษณ์และลักษณะที่โดดเด่นของอิสลามออกมา
  1. กาลีเมาะห์ ซาฮาดะ (ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ) สื่อถึงสิ่งที่อยู่เหนือทุกสิ่งบนโลกใบนี้ และคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องพึงรำลึกเสมอ
  2. บัยตุลลอฮ สื่อถึงจุดศูนย์กลาง ของความเป็นอิสลาม
  3. พระนามของพระศาสดา นบีมูฮำหมัด ที่สื่อถึงตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
  4. โดมมัสยิด นาบาวีย์ (มัสยิดของท่านนบี มูฮำมัด) เราได้นำเอา ทั้ง 4 อย่าง มาร่วมกัน เพื่อสื่อให้เห็นความชัดเจนในการเป็นอิสลาม เพราะ 4 อย่างนี้ คือสิ่งที่ไม่ว่าใครบนโลกนี้เมื่อเห็นจะรู้ได้ทันที่ว่า นี้คือ “อิสลาม”

ตราสัญลักษณ์ งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562


ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22


ตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย


ตราสัญลักษณ์ งานเกษตรแฟร์ 2562